VBNHK Loi Ngo 2018c

Còn không tôi...

Còn không tôi
hay đã mất linh hồn
 
Nhiều khi nhặt
nụ cười trơ khép lại
Cho đời vui
Tôi gượng gạo vui theo
Để những lúc
Một mình thầm khẻ nói
Trời ơi tôi
Phỉnh gạt chính tôi rồi
Nhiều khi nối
Đêm buồn hiu thành chuỗi
Đọc kinh sầu
Lần hạt Thánh cô đơn
Hồn chới với
Giữa trùng khơi sắp đuối
Tôi còn tôi
Hay đã mất linh hồn?
 
Huỳnh Công Ánh

01-Hồi ký

 

sach HCA 

Văn Bút Nam Hoa Kỳ Trân Trọng giới thiệu sách mới sắp phát hành:
Hồi Ký VƯỢT TÙ- VƯỢT BIỂN 
Của Tác Giả HUỲNH CÔNG ÁNH

Tin Văn số mới nhất

Bia KyYeu25Nam

BẤM VÀO ĐÂY để xem Tạp Chí Tin Văn các số cũ

Tác Phẩm

biadaquy.jpg
sachpny.jpg
biaNTG1.jpg
Ý Sóng Tình Thơ
Lê Thị Hoài Niệm
Đốc Hà
Vết Trăng Trên Cỏ
Bóng Thời Gian
Đứa Con Không Quốc Tịch
Cho Quê Hương Tôi Và Tình Yêu
Rực Rở Đời Thường
Chăn Gối Ngày Về
Quẳng Gánh Lao Đao Giữ Nụ Cười