VBNHK Loi Ngo 2018c

con đò

thơ trần vấn lệ

kinh

 

thơ trần vấn lệ - túy ghi

 

Một năm mười hai tháng

 
Một năm mười hai tháng
 
Một năm mười hai tháng
Tháng nào cũng Tháng Tư!
Bốn mươi năm buồn chán
Buồn hoài vẫn chưa dư!
 
Tóc rồi râu, đều bạc
Tuổi rồi như bóng mây
Người ta nói tuổi hạc
Khéo mà tuổi cũng bay?
 
Kinh Phật bao nhiêu quyển
Ai đã đọc hết chưa?
Hay một câu là đủ
“Sắc Tức Thị…là Vô”?
 
Sách, Báo… đầy trên kệ
Chuyện đời một nội dung:
Con cá bơi mệt nghỉ
Hết biển rồi vào sông…
 
Một năm mười hai tháng
Bốn mươi năm nghẹn ngào!
Máu người đổ đã cạn
Nước mắt thì còn trào…
 
Tháng Tư mười hai tháng
Ba trăm sáu lăm ngày
Tôi ngồi buồn lảm nhảm
Bốn mươi năm…không hay!
 
Thời gian dòng nước chảy
Nước chảy bao giờ dừng?
Nước chảy thì chảy mãi
Tôi hay bèo bềnh bồng?
 
Ngồi ngó mây trên núi
Ngồi ngó mây cuối trời
Rùng vai rơi hết tuổi
Tiếc quá thời đôi mươi…
 
Trần vấn Lệ
 
Hữu Kinh vô tự
Kinh Phật bao nhiêu quyển
Ai đã đọc hết chưa?
Hay một câu là đủ
“Sắc Tức Thị…là Vô”?
 
Kinh Phật không tính chữ
Chẳng đếm câu bao giờ
Hữu hình trong vô tự
Sắc không hoàn cốt khô
 
Ngộ bao nhiêu
 
Một cái gật đầu, thôi, cũng đủ
Trang Kinh Vô Tự cứ phơi lòng
Lòng Trang Giấy Trắng bao nhiêu thứ
Gom lại chỉ là một chữ Không!
 
Nghe qua khai ngộ sao còn uất
Co giật từng cơn sóng dồn sông
Đã bốn mươi năm thuyền xuôi ngược
Có có không không cũng nát lòng
 
Cứ giả như là người khất thực
Thập phương bố thí có rồi không
Chân trần vẫn ngỡ như mang dép
Đạp đá sỏi đau đóng nốt tuồng
túy ghi

Tin Văn số mới nhất

Bia KyYeu25Nam

BẤM VÀO ĐÂY để xem Tạp Chí Tin Văn các số cũ

Tác Phẩm

sachys1.jpg
sachLTHN-tn.jpg
biatuyha2.jpg
Ý Sóng Tình Thơ
Lê Thị Hoài Niệm
Đốc Hà
Vết Trăng Trên Cỏ
Bóng Thời Gian
Đứa Con Không Quốc Tịch
Cho Quê Hương Tôi Và Tình Yêu
Rực Rở Đời Thường
Chăn Gối Ngày Về
Quẳng Gánh Lao Đao Giữ Nụ Cười